interim manager and supply chain and logistics specialist, aiming at operations excellence

Expertise

Intentie/waarden

 • Doelgericht als het gaat om menselijke en financiele waarden.
 • Wil doelen bereiken door het simpel, duidelijk en transparant te houden.
 • Kan niet accepteren dat systemen en procedures niet perfect zijn.

Karakteristieken

 • Analytische en conceptuele vaardigheden
 • Ben “open minded”, blijf mezelf verwonderen
 • Gedreven om geintegreerde concepten goed en doelmatig in te voeren
 • Motiveert en stimuleert een team

Mijn activiteiten

Strategie
 • Bepaal lange termijn doelstellingen
 • Definieer kosten, service levels en KPI
 • Vertaling in efficiente operations, supply chain en logistieke concepten
 • Zorgdragen dat stakeholders zijn geïnformeerd en betrokken
 • Inventory management en procurement, bepaling strategie en behoeften
 • Bereiken van “excellence”
Organisatie
 • Zorgdragen voor oplijnen van voorspelling, vraag en productie
 • Inrichting van de organisatie
 • Ontwikkeling en implementeren van HR strategie en communicatie
 • Analyseer in en outsourcing
 • Zorg dragen voor flexibiliteit in de supply chain
Tactiek
 • Ontwerp van geintegreerd systeem voor voorraadbewaking, magazijnen en transport- en distributie systemen (3 & 4 PL concept)
 • Vaststellen van IT functionaliteiten
 • Locatie keuze onderzoek, aantal lokaties en grootte ervan
 • “Trade facilitation” (douane, belasting, veiligheid, risk management, compliance)
 • Procurement (supplier selectie en opstellen supplier agreement)
 • Project management en in lijn houden van stakeholder belangen
Operations
 • Purchasing, tender management en sourcing van diensten
 • Vaststellen, monitoren en acteren op basis van Key Performance Indicatoren
 • Borgen en bewaken van kwaliteit, implementeren supplier guidelines
 • Evaluatie met stakeholders en derde partijen
 • Management Informatie systeem voor rapportage en aansturing Operations
 • Assisteren bij layout en opstarten van (complexe) magazijnen
 • Program, Change en Interim management, training en ontwikkeling